VANLIGE PROBLEMER

Visdomstenner

Visdomstennene er de tennene som bryter frem sist, vanligvis i 18-24 års alder…

Ising - børsteskader

Mange er i perioder plaget med ising i tennene. Her følger gode råd…

Syreskader

Syreskader på tennene er et økende problem i dagens samfunn. Kostholdet har endret seg..

Tanngnissing

Tanngnissing er et relativt vanlig problem. Man regner med at om lag 5 prosent…

Tannfraktur

I tenner med store fyllinger, er tannsubstansen rundt fyllingen svekket…

Infraksjoner

En infraksjon vil si det samme som et ufullstendig brudd eller en sprekkdannelse…

Renhold av tennene

For å unngå problemer med tenner og tannkjøtt, er det viktig med et fornuftig kosthold..

Dårlig ånde

Dårlig ånde kan ha flere årsaker, men skyldes ofte forhold i munnhulen…

Munntørrhet

Dersom spyttkjertlene produserer for lite spytt, vil man kunne oppleve dette som munntørrhet…

Kjeveleddsproblemer

Mange pasienter, og da særlig kvinner, opplever at de får problemer med kjeveleddene…

Herpes munnsår

Forkjølelsessår forårsakes av et virus (herpes simplex virus type 1). Sårene starter med kløe..

After

After (munnskold) er små, smertefulle sår som opptrer i munnhulen. Sårene er runde…

Røyking

Det er liten tvil om at røyking er helseskadelig og jo mer man røyker, dess større kan konsekvensene bli…

Snus

De senere årene har antall røykere blitt redusert i Norge. Samtidig har man sett en kraftig økning..

Amalgam

Fra 1.1.2008 ble det her i landet innført totalforbud mot amalgam som tannfyllingsmateriale…

Tannlegeskrekk

De færreste av oss liker å gå til tannlegen. Tannlegebesøket er gjerne assosiert..