TANNTREKKING - KIRURGI

Informasjon før behandling

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes. På grunnlag av en klinisk undersøkelse..

Informasjon etter behandling

Her følger gode råd som bør følge etter at en tann er trukket eller fjernet kirurgisk..