KRONE/BRO

Krone

En krone er en tannrestaurering som brukes dersom tannen er så skadet at den ikke..

Bro

En bro er en tannrestaurering som kan brukes til å erstatte èn eller flere tenner..

Stift/krone

Rotfylte tenner som knekker kan oftest bygges opp. Dersom det er lite tannsubstans..