Avbestillingsvilkår

Dersom timen din ikke passer ber vi deg gi beskjed så snart som mulig slik at noen andre kan få nytte av den. All avbestilling skal foregå via telefon på telefonnummer 61360046. Avbestilling / flytting av time må skje på hverdager (mandag-fredag), senest 24 timer i forkant. Avbestilling av mandagstimer må skje senest innenfor arbeidstid fredag før.

Avbestilling utenom gitte frister belastes med et gebyr på kr 750,- pr 30 minutter avsatt tid, uavhengig av årsak.